โรคขอบเล็บอักเสบ

ไม่อยากเป็นโรคขอบเล็บอักเสบ ต้องทำอย่างไร

โรคขอบเล็บอักเสบ โรคขอบเล็บอักเสบเป็นโรคที่ไม่ได้อยู่ไกลตัว เพราะใคร ๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ ซึ่งอาการของโรคขอบเล็บอักเสบจะเริ่มต้นด้วยอาการอักเสบ มีอาการเจ็บปวดที่เล็บและมีหนองไหลออกมา โดยหากปล่อยเอาไว้ไม่รักษาจะทำให้เกิดการติดเชื้อและทำให้เล็บเน่าจนต้องตัดทิ้งไปในที่สุด โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร โรคขอบเล็บอักเสบจะเกิดขึ้นกับบริเวณโคนเล็บ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเนื้อเยื่อปกคลุมบริเวณเนื้อตรงขอบเล็บ แต่เมื่อโดนน้ำมาก ๆ หรือมีการทำเล็บและแคะเล็บที่มีการตัดหนังหุ้มบริเวณนี้ออกไปบ่อยครั้ง ก็จะทำให้เกิด

อ่านต่อ

โรคขอบเล็บอักเสบ มีสาเหตุมาจากอะไร รักษาแบบไหนจึงจะหาย

โรคขอบเล็บอักเสบ โรคขอบเล็บอักเสบ เป็นโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด บวมแดง กดลงไปแล้วจะรู้สึกเจ็บ ซึ่งโรคนี้มีสาเหตุมาจากการที่เล็บเกิดร่องแยกระหว่างโคนเล็บ โดยอาจเกิดจากการแคะเล็บ, ทำเล็บ หรือโดนน้ำมากๆ จนทำให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปกคลุมโคนเล็บหายไป จนกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ภายในจนทำให้เกิดการอักเสบได้ สาเหตุของโรคขอบเล็บอักเสบ มีอะไรบ้าง การกัดเล็บ แทะเล็บเป็นประจำ เล็บถูกกระแทก อย่างเช่น ประตูกระแทกหรือของหนักๆ หล่นใส่ การทำเล็บที่มีการลอกเนื้อเยื่อบริเวณโคนเล็บออก รวมถึงการแพ

อ่านต่อ