คลินิกรักษาเล็บเชื้อรา

ไม่อยากเป็นโรคขอบเล็บอักเสบ ต้องทำอย่างไร

โรคขอบเล็บอักเสบ โรคขอบเล็บอักเสบเป็นโรคที่ไม่ได้อยู่ไกลตัว เพราะใคร ๆ ก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ ซึ่งอาการของโรคขอบเล็บอักเสบจะเริ่มต้นด้วยอาการอักเสบ มีอาการเจ็บปวดที่เล็บและมีหนองไหลออกมา โดยหากปล่อยเอาไว้ไม่รักษาจะทำให้เกิดการติดเชื้อและทำให้เล็บเน่าจนต้องตัดทิ้งไปในที่สุด โรคขอบเล็บอักเสบ คืออะไร โรคขอบเล็บอักเสบจะเกิดขึ้นกับบริเวณโคนเล็บ ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีเนื้อเยื่อปกคลุมบริเวณเนื้อตรงขอบเล็บ แต่เมื่อโดนน้ำมาก ๆ หรือมีการทำเล็บและแคะเล็บที่มีการตัดหนังหุ้มบริเวณนี้ออกไปบ่อยครั้ง ก็จะทำให้เกิด

อ่านต่อ