เชื้อราที่เล็บ วิธีรักษา

โรคเชื้อราที่เล็บเกิดขึ้นได้อย่างไร รักษาและป้องกันด้วยวิธีไหนดี?

โรคเชื้อราที่เล็บ หลายคนอาจสังเกตว่าที่บริเวณปลายเล็บเท้ามักมีจุดเหลืองหรือขาวปรากฎขึ้นอยู่บ่อยๆ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นอาการบ่งชี้ของเชื้อราที่เล็บ โดยหากเชื้อรามีการขยายตัวมากขึ้นก็จะทำให้เล็บหนาขึ้นและมีสีที่เปลี่ยนไป อีกทั้งยังอาจทำให้เล็บแยกตัวออกจากฐานเล็บจนทำให้เกิดโพรงหรือช่องว่างบริเวณใต้เล็บได้ สาเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นจากความชื้นจากการใส่รองเท้า อีกทั้งการหมุนเวียนเลือดบริเวณนิ้วเท้าค่อนข้างน้อยกว่านิ้วมือ จึงมักทำให้พบเชื้อราที่เล็บเท้าได้บ่อยกว่า อาการของเชื้อราที่เล็บเป็นอย่างไร ในระยะแ

อ่านต่อ