เล็บ โรค เหลือง

โรคเล็บเขียวที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ป้องกันและรักษาได้อย่างไร

โรคเล็บเขียวหรือโรคติดเชื้อแบคทีเรียที่เล็บ หลายคนอาจเคยพบเห็นคนที่มีอาการเล็บเป็นสีเขียว และอาจเกิดความสงสัยว่ามีสาเหตุมาจากอะไร ซึ่งการที่เล็บเป็นสีเขียวนี้อาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียที่เรียกว่า Pseudomonas ที่จะทำให้เล็บมีสีเขียวไปจนกระทั่งถึงสีดำ โดยพบมากในคนที่มีโรคของเล็บอยู่เดิมหรือคนที่ต้องทำงานในสิ่งแวดล้อมที่ชื้นแฉะอยู่เป็นประจำ สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเล็บเขียว การที่เล็บมือมีสีเขียวไปจนถึงสีดำออกเขียวนั้น มักเกิดได้ในคนที่มีโรคเล็บอยู่เดิม อย่างเช่น โรคเล็บร่อนหรือเล็บขบอักเสบเรื้อรั

อ่านต่อ