SEVEN PLUS CLINIC
SEVEN PLUS CLINIC

เกี่ยวกับเรา

 SEVEN PLUS CLINIC กรักษาเล็บขบได้มาตรฐาน คุณภาพ รักษาเล็บขบให้หายขาด

คลินิก รักษาเล็บขบ ปลูกผม อันดับต้นๆของกรุงเทพ รักษาโดยหมอผู้เชี่ยวชาญ

ติดต่อเรา

589-589/1 อาคารธรรมรักษ์ ถ. พระรามเก้า 51 เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

SEVEN PLUS CLINIC
แพทย์เฉพาะทาง

พญ.มริญญา ผ่องผุดพันธ์ (อาจารย์เกตุ)

โรงพยาบาลชั้นนำของประเทศ รักษาโรคผม เล็บ ผิวหนัง โดยเฉพาะ ประสบการณ์มากกว่า 15 ปี

Hair Restoration Training, Korea (2015)

การฝึกอบรมการฟื้นฟูเส้นผม เกาหลี (2015)

Thai Board Of Dermatology, Ramathibodi Hospital (2013)

คณะกรรมการโรคผิวหนัง รพ.รามาธิบดี (2556)

Board Of Dematopathology, Boston University, USA (2009)

คณะกรรมการ Boston University, USA (2009)

Master Of Science In Dermatology, Boston University, USA (2006)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา (2549)

Doctor Of Medicine, Mahidol University (2001)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาโรคผิวหนัง มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา (2549)

Nail Surgery Training

การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญตัดเล็บ

Laser Expert Training

การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญเลเซอร์

Hair Expert Training

การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านเส้นผม

Boton University Usa

มหาวิทยาลัยโบตัน สหรัฐอเมริกา