ขอบเล็บลอก

โรคขอบเล็บอักเสบ มีสาเหตุมาจากอะไร รักษาแบบไหนจึงจะหาย

โรคขอบเล็บอักเสบ โรคขอบเล็บอักเสบ เป็นโรคที่ทำให้เกิดความเจ็บปวด บวมแดง กดลงไปแล้วจะรู้สึกเจ็บ ซึ่งโรคนี้มีสาเหตุมาจากการที่เล็บเกิดร่องแยกระหว่างโคนเล็บ โดยอาจเกิดจากการแคะเล็บ, ทำเล็บ หรือโดนน้ำมากๆ จนทำให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อที่ปกคลุมโคนเล็บหายไป จนกลายเป็นช่องทางที่ทำให้เชื้อโรคเข้าไปสู่ภายในจนทำให้เกิดการอักเสบได้ สาเหตุของโรคขอบเล็บอักเสบ มีอะไรบ้าง การกัดเล็บ แทะเล็บเป็นประจำ เล็บถูกกระแทก อย่างเช่น ประตูกระแทกหรือของหนักๆ หล่นใส่ การทำเล็บที่มีการลอกเนื้อเยื่อบริเวณโคนเล็บออก รวมถึงการแพ

อ่านต่อ